Bến xe cóc “khủng” ngang nhiên tồn tại giữa thủ đô: Cần truy trách nhiệm đến cùng!

Bến cóc là nơi đón, trả khách của các nhà xe chạy tuyến cố định (ảnh cắt từ clip).
Bến cóc là nơi đón, trả khách của các nhà xe chạy tuyến cố định (ảnh cắt từ clip).