Bến thuyền ngập trong rác, người dân “nín thở” sống chung