Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bến thuyền ngập trong rác, người dân “nín thở” sống chung