Bến, bãi vật liệu xây dựng không phép “xẻ thịt” hành lang đê Trà Lý

Vật liệu xây dựng gồm đá dăm, cát đen, cát vàng... được tập kết thành từng đống lớn như những quả đồi tại hành lang đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.D
Vật liệu xây dựng gồm đá dăm, cát đen, cát vàng... được tập kết thành từng đống lớn như những quả đồi tại hành lang đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.D
Vật liệu xây dựng gồm đá dăm, cát đen, cát vàng... được tập kết thành từng đống lớn như những quả đồi tại hành lang đê Trà Lý đoạn qua TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Ảnh: T.D
Lên top