Bế tắc phương án trả lại tiền cấp đất “hụt” cho 180 hộ dân xã Thạch Bằng

Một góc khu vực đất xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, tính cấp cho dân nhưng sau đó không cấp được mà cũng bế tắc chưa trả lại tiền cho dân dù đã 5 năm trồi qua. Ảnh: Trần Tuấn
Một góc khu vực đất xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, tính cấp cho dân nhưng sau đó không cấp được mà cũng bế tắc chưa trả lại tiền cho dân dù đã 5 năm trồi qua. Ảnh: Trần Tuấn
Một góc khu vực đất xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà, tính cấp cho dân nhưng sau đó không cấp được mà cũng bế tắc chưa trả lại tiền cho dân dù đã 5 năm trồi qua. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top