Bé lớp 1 bị bố bạn hành hung: Không thể chấp nhận hành động côn đồ!

Em N.N.K. sau khi bị Đức hành hung. Ảnh: Công an Hòa Bình cung cấp
Em N.N.K. sau khi bị Đức hành hung. Ảnh: Công an Hòa Bình cung cấp
Em N.N.K. sau khi bị Đức hành hung. Ảnh: Công an Hòa Bình cung cấp
Lên top