Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bầu Đức và bằng đại học

Bầu Đức từ chối cuộc họp với Bộ VHTTDL vì... không có bằng đại học. Ảnh: H.A
Bầu Đức từ chối cuộc họp với Bộ VHTTDL vì... không có bằng đại học. Ảnh: H.A
Bầu Đức từ chối cuộc họp với Bộ VHTTDL vì... không có bằng đại học. Ảnh: H.A
Lên top