Bất thường trong đấu giá Công ty CP Xi măng Hoàng Liên Sơn

Công ty Xi măng Hoàng Liên Sơn sau nhiều năm không hoạt động, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: LN
Công ty Xi măng Hoàng Liên Sơn sau nhiều năm không hoạt động, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: LN
Công ty Xi măng Hoàng Liên Sơn sau nhiều năm không hoạt động, cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: LN
Lên top