Bất ngờ thông tin ca sĩ Thủy Tiên mượn tiền của người dân để làm từ thiện

Chị Huyên (bìa phải ảnh) cho ca sĩ Thủy Tiên mượn 200 triệu đồng không cần viết giấy tờ vay mượn để đoàn trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: NVCC.
Chị Huyên (bìa phải ảnh) cho ca sĩ Thủy Tiên mượn 200 triệu đồng không cần viết giấy tờ vay mượn để đoàn trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: NVCC.
Chị Huyên (bìa phải ảnh) cho ca sĩ Thủy Tiên mượn 200 triệu đồng không cần viết giấy tờ vay mượn để đoàn trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: NVCC.
Lên top