Lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, Lâm Đồng:

Bắt đầu bị ...“xẻ thịt”

  Đập đất của ông Huynh nhìn từ phía hạ lưu.
Đập đất của ông Huynh nhìn từ phía hạ lưu.
Đập đất của ông Huynh nhìn từ phía hạ lưu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top