Bất cập phố không vỉa hè ở Điện Biên

Con phố dài 1,3km không có vỉa hè.
Con phố dài 1,3km không có vỉa hè.
Con phố dài 1,3km không có vỉa hè.
Lên top