Bất cập nhà máy rác sát trường học, gần khu dân cư

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ở khu 3B cũ, nay là tổ dân phố số 5 - thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) quá gần khu dân cư, trường học. Ảnh: T.D
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ở khu 3B cũ, nay là tổ dân phố số 5 - thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) quá gần khu dân cư, trường học. Ảnh: T.D
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ở khu 3B cũ, nay là tổ dân phố số 5 - thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) quá gần khu dân cư, trường học. Ảnh: T.D
Lên top