Bất an với bờ bao tạm bợ ngăn bãi thải của mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

Bờ bao ngăn bãi thải ở mỏ sắt Thạch Khê vừa được đắp đất gia cố lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Bờ bao ngăn bãi thải ở mỏ sắt Thạch Khê vừa được đắp đất gia cố lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Bờ bao ngăn bãi thải ở mỏ sắt Thạch Khê vừa được đắp đất gia cố lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top