Bảo vệ ở Thái Bình đánh người trong sân trường: Hiệu trưởng lên tiếng

Ảnh cắt từ clip bảo vệ ở Thái Bình đánh người trên sân trường.
Ảnh cắt từ clip bảo vệ ở Thái Bình đánh người trên sân trường.
Ảnh cắt từ clip bảo vệ ở Thái Bình đánh người trên sân trường.
Lên top