Bảo vệ đàn Voọc Hà Tĩnh tại Hướng Hóa-Quảng Trị, sau vụ cắn người

Voọc Đen gáy trắng (Hà Tĩnh) được phát hiện tại vùng rừng núi Hướng Hóa là loài hiền lành, nhút nhát (ảnh Green Việt)
Voọc Đen gáy trắng (Hà Tĩnh) được phát hiện tại vùng rừng núi Hướng Hóa là loài hiền lành, nhút nhát (ảnh Green Việt)
Voọc Đen gáy trắng (Hà Tĩnh) được phát hiện tại vùng rừng núi Hướng Hóa là loài hiền lành, nhút nhát (ảnh Green Việt)
Lên top