Báo Lao Động được tặng giải “Vành Khuyên tháng 11.2015”

Một tác phẩm báo chí trong loạt bài của Báo Lao Động về vụ Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.
Một tác phẩm báo chí trong loạt bài của Báo Lao Động về vụ Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.
Một tác phẩm báo chí trong loạt bài của Báo Lao Động về vụ Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.
Lên top