Bảo hiểm xe máy: Mua dễ, bồi thường khó thì ai còn muốn mua?

Tỉ lệ bảo hiểm bồi thường số vụ tai nạn xe máy đạt rất thấp. Ảnh: Đình Trọng.
Tỉ lệ bảo hiểm bồi thường số vụ tai nạn xe máy đạt rất thấp. Ảnh: Đình Trọng.
Tỉ lệ bảo hiểm bồi thường số vụ tai nạn xe máy đạt rất thấp. Ảnh: Đình Trọng.
Lên top