Bao giờ trở lại bình thường?

Diễn tập điều trị bệnh COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Diễn tập điều trị bệnh COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Diễn tập điều trị bệnh COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top