Bao giờ cư dân thôn Đông Cốc nhận được 8,5 tỉ đồng còn lại trong vụ bán cây sưa 200 tuổi?

Cây sưa 200 tuổi ngày trước được trồng ngay sau cổng đình làng Đông Cốc. Ảnh Dân trí.
Cây sưa 200 tuổi ngày trước được trồng ngay sau cổng đình làng Đông Cốc. Ảnh Dân trí.
Cây sưa 200 tuổi ngày trước được trồng ngay sau cổng đình làng Đông Cốc. Ảnh Dân trí.