Bạn trẻ Cà Mau gọi Chủ tịch tỉnh bằng anh, đề xuất khởi nghiệp

Một góc Cà Mau ngày nay. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc Cà Mau ngày nay. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc Cà Mau ngày nay. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top