Ban quản trị lên tiếng về những bất ổn tại chung cư HUD3 Tower

Thông báo của BQT về việc dừng việc thực hiện kiểm tra.
Thông báo của BQT về việc dừng việc thực hiện kiểm tra.