Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Bạn đọc và Lao Động: Nhịp cầu bạn đọc từ 28.7-4.8.2017

Ảnh minh họa, nguồn: Luxe Adventure Traveler
Ảnh minh họa, nguồn: Luxe Adventure Traveler