Bạn đọc phản hồi đề xuất không để xe dưới hầm chung cư

Các chung cư hiện nay đều thiết kế tầng hầm để xe. Ảnh: CFB.
Các chung cư hiện nay đều thiết kế tầng hầm để xe. Ảnh: CFB.
Các chung cư hiện nay đều thiết kế tầng hầm để xe. Ảnh: CFB.
Lên top