Bạn đọc nói về đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy thay bằng mã số định danh cá nhân

Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy, quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân.
Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy, quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân.
Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy, quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân.
Lên top