Bạn đọc nói gì về đề xuất tăng lương hưu 7,4% từ đầu năm 2022?

Người dân nhận lương hưu. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người dân nhận lương hưu. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người dân nhận lương hưu. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top