Bạn đọc khiếu nại đất đang tranh chấp tại tòa vẫn bị chuyển nhượng

Hiện trường nơi bạn đọc phản ánh tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà.
Hiện trường nơi bạn đọc phản ánh tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà.