Bạn đọc đồng tình với việc xử phạt hành vi hành hạ vật nuôi

Xử phạt hành chính đối với hành vi hành hạ, đánh đập động vật như chó, mèo, vật nuôi... Ảnh: Đinh Hoa.
Xử phạt hành chính đối với hành vi hành hạ, đánh đập động vật như chó, mèo, vật nuôi... Ảnh: Đinh Hoa.
Xử phạt hành chính đối với hành vi hành hạ, đánh đập động vật như chó, mèo, vật nuôi... Ảnh: Đinh Hoa.
Lên top