Bán đấu giá đất giáo dục ở Nghệ An: Doanh nghiệp “cầu cứu” Quốc hội

Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) bị đóng cửa đã hơn 1 năm. Ảnh: PV
Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) bị đóng cửa đã hơn 1 năm. Ảnh: PV
Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương (Nghệ An) bị đóng cửa đã hơn 1 năm. Ảnh: PV
Lên top