Ban chỉ đạo Công tác biên giới Quảng Trị đề nghị làm rõ vụ hàng lậu lọt chốt phòng COVID-19

Đường nhập lậu sau khi vượt qua các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào thì mới được phát hiện. Ảnh: CTV.
Đường nhập lậu sau khi vượt qua các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào thì mới được phát hiện. Ảnh: CTV.
Đường nhập lậu sau khi vượt qua các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào thì mới được phát hiện. Ảnh: CTV.
Lên top