Vụ thiệt hại hơn 300 triệu, chỉ được bồi thường hơn 100 triệu:

Bán bảo hiểm không cần biết hiện trạng xe?!

Lên top