Bán 2 hộp khẩu trang bị phạt 25 triệu đồng, một quầy thuốc khiếu nại

Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Nhân viên y tế Nghệ An đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top