Bài học lớn nhất từ trận Việt Nam - UAE: Không buông bỏ!

Tuyển bóng đá Việt Nam đã chiến đấu trước UAE với tinh thần không buông bỏ. Ảnh: Trung Thu.
Tuyển bóng đá Việt Nam đã chiến đấu trước UAE với tinh thần không buông bỏ. Ảnh: Trung Thu.
Tuyển bóng đá Việt Nam đã chiến đấu trước UAE với tinh thần không buông bỏ. Ảnh: Trung Thu.
Lên top