Y bác sĩ Đà Nẵng là "mẹ bầu" đi chống dịch: “Con ơi chờ mẹ nhé!”

Ở tuyến đầu chống dịch, y bác sĩ Đà Nẵng gặp vô vàng khó khăn nhưng họ vẫn luôn vững niềm tin. Ảnh: Thu Ha
Ở tuyến đầu chống dịch, y bác sĩ Đà Nẵng gặp vô vàng khó khăn nhưng họ vẫn luôn vững niềm tin. Ảnh: Thu Ha
Ở tuyến đầu chống dịch, y bác sĩ Đà Nẵng gặp vô vàng khó khăn nhưng họ vẫn luôn vững niềm tin. Ảnh: Thu Ha
Lên top