Bạc Liêu: Vận hành cống chống ngập, dân bì bõm lội nước

Cống chống ngập vận hành đóng lại nhằm chống ngập cho Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Cống chống ngập vận hành đóng lại nhằm chống ngập cho Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Cống chống ngập vận hành đóng lại nhằm chống ngập cho Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top