Bạc Liêu: "Tuýt còi" một bữa tiệc họp mặt liên hoan "hậu chống dịch"

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thương xuyên huyện Hòa Bình - nơi dự kiến tổ chức liên hoan vào 16 giờ ngày 5.10 nhưng đã bị đình lại. Ảnh: Nhật Hồ
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thương xuyên huyện Hòa Bình - nơi dự kiến tổ chức liên hoan vào 16 giờ ngày 5.10 nhưng đã bị đình lại. Ảnh: Nhật Hồ
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thương xuyên huyện Hòa Bình - nơi dự kiến tổ chức liên hoan vào 16 giờ ngày 5.10 nhưng đã bị đình lại. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top