Bạc Liêu: Thiếu hướng dẫn cụ thể, hàng rong, họp chợ tràn ra đường

Hàng ép dẻo, ép nhựa cũng hoạt động trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Hàng ép dẻo, ép nhựa cũng hoạt động trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Hàng ép dẻo, ép nhựa cũng hoạt động trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top