Bạc Liêu: Rút ruột gần 50% giá trị công trình, vẫn chỉ kiểm điểm, khắc phục

Mặt bằng Khu thiết chế văn hóa xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu san lắp thiếu khối lượng cao độ 0,6 m, với giá trị trên 405 triệu đồng nhưng vẫn được quyết toán (ảnh Nhật Hồ)
Mặt bằng Khu thiết chế văn hóa xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu san lắp thiếu khối lượng cao độ 0,6 m, với giá trị trên 405 triệu đồng nhưng vẫn được quyết toán (ảnh Nhật Hồ)
Mặt bằng Khu thiết chế văn hóa xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu san lắp thiếu khối lượng cao độ 0,6 m, với giá trị trên 405 triệu đồng nhưng vẫn được quyết toán (ảnh Nhật Hồ)
Lên top