Bạc Liêu: Phản hồi vụ xây tượng Phật trong công trình nghìn tỉ

Dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu không điều chỉnh xây tượng Phật, nhưng cho đến nay vẫn chưa xây dựng sau hơn 1 năm khởi công. Ảnh: Nhật Hồ
Dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu không điều chỉnh xây tượng Phật, nhưng cho đến nay vẫn chưa xây dựng sau hơn 1 năm khởi công. Ảnh: Nhật Hồ
Dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu không điều chỉnh xây tượng Phật, nhưng cho đến nay vẫn chưa xây dựng sau hơn 1 năm khởi công. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top