Bạc Liêu: Ngày đầu làm việc vắng vẻ

Trung tâm hành chính công Thành phố Bạc Liêu vắng vẻ ngày đầu làm việc trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Trung tâm hành chính công Thành phố Bạc Liêu vắng vẻ ngày đầu làm việc trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Trung tâm hành chính công Thành phố Bạc Liêu vắng vẻ ngày đầu làm việc trở lại. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top