Bạc Liêu: Ngân hàng xây trụ sở, Trung tâm hành chính công thành phố di tản

Công trình xây dựng trụ sở ngân hàng làm nứt mặt đường nhưng đã lâu chưa khắc phục (ảnh Nhật Hồ)
Công trình xây dựng trụ sở ngân hàng làm nứt mặt đường nhưng đã lâu chưa khắc phục (ảnh Nhật Hồ)
Công trình xây dựng trụ sở ngân hàng làm nứt mặt đường nhưng đã lâu chưa khắc phục (ảnh Nhật Hồ)
Lên top