Bạc Liêu: Muốn cấp giấy đi đường qua xã khác phải xin Chủ tịch huyện

Bạc Liêu siết quy định cấp Giấy đi đường nhằm hạn chế thấp nhất việc ra đường của người dân. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu siết quy định cấp Giấy đi đường nhằm hạn chế thấp nhất việc ra đường của người dân. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu siết quy định cấp Giấy đi đường nhằm hạn chế thấp nhất việc ra đường của người dân. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top