Bạc Liêu: Lò đốt rác hơn 5 tỉ đồng xây xong rồi... bỏ hoang

Lò đốt rác trên 5 tỉ đồng xây xong rồi bỏ hoang (ảnh Nhật Hồ)
Lò đốt rác trên 5 tỉ đồng xây xong rồi bỏ hoang (ảnh Nhật Hồ)
Lò đốt rác trên 5 tỉ đồng xây xong rồi bỏ hoang (ảnh Nhật Hồ)
Lên top