Bạc Liêu: Làm từ thiện cũng gặp khó

Chiếc xe chở bệnh từ thiện của anh Bình
Chiếc xe chở bệnh từ thiện của anh Bình
Chiếc xe chở bệnh từ thiện của anh Bình