Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bạc Liêu: Làm từ thiện cũng gặp khó

Chiếc xe chở bệnh từ thiện của anh Bình
Chiếc xe chở bệnh từ thiện của anh Bình