Bạc Liêu: Di tích cấp tỉnh bị bỏ hoang, chực chờ đổ sập

Căn nhà xuống cấp trầm trọng do bỏ trống nhiều năm. Ảnh: Nhật Hồ
Căn nhà xuống cấp trầm trọng do bỏ trống nhiều năm. Ảnh: Nhật Hồ
Căn nhà xuống cấp trầm trọng do bỏ trống nhiều năm. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top