Bạc Liêu - Cà Mau: Bắt đầu có biểu hiện lơ là trước "giờ G"

Gần tới ngày 15.4 người dân có dấu hiệu lơ là quy định về gián cách xã hội (ảnh Nhật Hồ)
Gần tới ngày 15.4 người dân có dấu hiệu lơ là quy định về gián cách xã hội (ảnh Nhật Hồ)
Gần tới ngày 15.4 người dân có dấu hiệu lơ là quy định về gián cách xã hội (ảnh Nhật Hồ)
Lên top