Bạc Liêu: “Bốc hơi” 50% tiền hỗ trợ phòng dịch của nhân viên thú y cơ sở

Mạng lưới thú y cơ sở tham gia tiêu hủy lợn, nhưng sau khi hết dịch họ chỉ nhận 50% theo quy định (ảnh Nhật Hồ)
Mạng lưới thú y cơ sở tham gia tiêu hủy lợn, nhưng sau khi hết dịch họ chỉ nhận 50% theo quy định (ảnh Nhật Hồ)
Mạng lưới thú y cơ sở tham gia tiêu hủy lợn, nhưng sau khi hết dịch họ chỉ nhận 50% theo quy định (ảnh Nhật Hồ)
Lên top