Bạc Liêu: Áp tết, vỉa hè biến thành nơi mua bán

Hơn 1/3 con đường đã được Nhà hàng Khách sạn Bạc Liêu làm nơi đậu xe. Ảnh: Nhật Hồ
Hơn 1/3 con đường đã được Nhà hàng Khách sạn Bạc Liêu làm nơi đậu xe. Ảnh: Nhật Hồ
Hơn 1/3 con đường đã được Nhà hàng Khách sạn Bạc Liêu làm nơi đậu xe. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top