Bắc Giang: Doanh nghiệp tự ý phá rào, mở lối trên quốc lộ 1

Một đoạn rào chắn trên QL1 đoạn qua huyện Lạng Giang (Bắc Giang) bị phá bỏ.
Một đoạn rào chắn trên QL1 đoạn qua huyện Lạng Giang (Bắc Giang) bị phá bỏ.
Một đoạn rào chắn trên QL1 đoạn qua huyện Lạng Giang (Bắc Giang) bị phá bỏ.