Ba kích, Ama Kông: Sử dụng bừa bãi sẽ phản tác dụng, hại "năng lực đàn ông"

"Thần dược" Ama Kông bày bán bát nháo ở khu du lịch Buôn Đôn, Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hải
"Thần dược" Ama Kông bày bán bát nháo ở khu du lịch Buôn Đôn, Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hải
"Thần dược" Ama Kông bày bán bát nháo ở khu du lịch Buôn Đôn, Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hải
Lên top