Bà Hồ Hương Nam - người mở “lớp học tình thương” hơn 20 năm giữa thủ đô

Bà Nam - người mở lớp học tình thương hơn 20 năm nay. Ảnh: N.C
Bà Nam - người mở lớp học tình thương hơn 20 năm nay. Ảnh: N.C
Bà Nam - người mở lớp học tình thương hơn 20 năm nay. Ảnh: N.C