Bà con ơi, về nhà thôi!

Đà Nẵng từng hỗ trợ nhiều địa phương đưa người dân hồi hương, nay chính Đà Nẵng sẽ đón bà con tại TPHCM về nhà. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng từng hỗ trợ nhiều địa phương đưa người dân hồi hương, nay chính Đà Nẵng sẽ đón bà con tại TPHCM về nhà. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng từng hỗ trợ nhiều địa phương đưa người dân hồi hương, nay chính Đà Nẵng sẽ đón bà con tại TPHCM về nhà. Ảnh: Hữu Long
Lên top